EMPRESES:

Dirigim els nostres serveis a les microempreses, així com a les petites i mitjanes empreses que tenen dificultats a l’hora d’emprendre la seva trajectòria internacional. més

ORGANISMES I ENTITATS:

Col·laborem amb organismes i entitats que promouen la internacionalització de les empreses, oferint-los un suport complet en la gestió de les seves activitats. més

ALTRES INSTITUCIONS:

També treballem per a Centres Formatius, com universitats o escoles de negocis, que fomenten la formació del Comerç Exterior i la gestió empresarial internacional… més